Đất Đường Cao Hồng Lãnh – Khu TĐC Bá Tùng Giai đoạn 1

4.150.000.000 

Đất đường Cao Hồng Lãnh khu TĐC Bá Tùng Giai đoạn 1

Danh mục:

Gọi Điện Tư Vấn